Kaip naudotis ESG kriterijais sąmoningiems investicijoms daryti: Gidas

Investicijų srityje ESG kriterijai yra esminiai sąžiningam sprendimų priėmimui.

Šis vadovas teikia veiksmingus žingsnius, skirtus ESG principų efektyviam naudojimui.

ADVERTISEMENT

Jis siekia suteikti investuotojams galimybę pasiekti finansinius rezultatus ir teigiamą visuomeninį poveikį.

Suvokimas apie ESG kriterijus

ESG kriterijai, apimantys Aplinkos, Socialinius ir Vadovavimo veiksnius, yra esminiai vertinant įmonės tvarumą ir etinius veiksmus.

Štai suskaidymas:

ADVERTISEMENT
 • Aplinka: Vertinamas įmonės aplinkos poveikis, įskaitant jos anglies pėdsaką, išteklių naudojimą ir politiką.
 • Socialinis: Įmonės santykių su darbuotojais, bendruomenėmis ir platesniais visuomenės poveikiais įvertinimas.
 • Vadovavimas: Nagrinėjama įmonės vadovavimo struktūra, skaidrumas ir laikymasis etinių standartų bei teisės aktų.

Kaip naudotis ESG kriterijais sąmoningiems investicijoms daryti: Gidas

Kaip įmonėms vertinti naudojamos ESG kriterijai

Suvokti, kaip ESG kriterijai yra panaudojami vertinant įmones, suteikia svarbių įžvalgų į jų tvarumą ir etines praktikas.

Štai kaip yra naudojami ESG kriterijai:

ADVERTISEMENT
 • Aplinkosaugos poveikio vertinimas: Analizuojami įmonės anglies dvideginio emisijos, energijos naudojimas ir atliekų tvarkymo praktikos.
 • Socialinės atsakomybės vertinimas: Analizuojamas darbuotojų požiūris, bendruomenių įsitraukimas ir įvairių politikos sričių įvairovė.
 • Valdymo standartų peržiūra: Tiriamas valdybos struktūra, vadovų atlyginimas ir etinė suderinamumas.

Pavyzdžiai ESG Metrikų

Suprasti ESG metrikų pavyzdžius yra būtina įvertinant įmonės aplinkosaugos, socialinę ir vadovavimo veiklą.

Štai keletas svarbių metrikų, į kuriuos verta atsižvelgti:

 • Anglies emisija: Matuojama įmonės veiklos metu išskiriamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis.
 • Darbuotojų srautų santykis: Skaičiuojamas procentas darbuotojų, kurie palieka įmonę per tam tikrą laikotarpį.
 • Valdybos įvairovė: Vertinama moterų, mažumų ir kitų menkiau atstovaujamų grupių atstovavimas įmonės valdyboje.
 • Etiškumo pažeidimai: Sekamas etinės nesąžiningumo ar teisinių pažeidimų atvejų skaičius įmonėje.
 • Naudingos energijos naudojimas: Vertinama dalis energijos, kurią įmonė sunaudoja iš atsinaujinančių šaltinių.
 • Generalinis direktoriaus atlyginimo santykis: Palyginama generalinio direktoriaus kompensacija su vidutine darbuotojo alga įmonėje.
 • Bendruomenės investicijos: Vertinami ištekliai ir pastangos, kurių įmonė skiria vietos bendruomenių paramai.
 • Tiekimo grandinės skaidrumas: Vertinama tiekėjų skaidrumas, atskaitomybė dėl darbo praktikų, aplinkosauginio poveikio ir žmogaus teisių.

Žiniojo investavimo privalumai

Žiniojus investavimas siūlo daugybę privalumų. Štai keli pagrindiniai pranašumai:

 • Teigiamas socialinis poveikis: Investuojant į įmones su gerais ESG praktikomis skatinamas socialinis pokytis.
 • Maišto rizikos mažinimas: Tvirtos ESG politikos padeda valdyti aplinkos, socialinius ir valdymo rizikas.
 • Ilgalaike tvarumai: Atsižvelgimas į ESG veiksnius remia verslus, kurie prioritetuoją tvarumą.
 • Pagerintas reputacija: Etiniai investicijos gali pagerinti reputaciją ir pritraukti socialiai sąmoningus vartotojus.
 • Finansinis rezultatyvumas: Aukšti ESG įvertinimai koreliuoja su ilgalaikiu finansiniu rezultatyvumu.

Veiksmai, kaip panaudoti ESG kriterijus investiciniuose sprendimuose

ESG kriterijų naudojimas investicijose reiškia vertinių suderinimą su finansiniais tikslais. Štai kaip tai padaryti:

 1. Suprasti ESG principus: Sužinokite apie Aplinkos, Socialinius ir Vadovavimo (ESG) veiksnių svarbą.
 2. Nustatyti investicinius tikslus: Nustatykite finansinius grąžos ir norimus visuomeninius poveikius.
 3. Tyrimų apie ESG galimybes: Ištyrinkite investicijas, orientuotas į ESG.
 4. Įvertinti ESG veiklą: Įvertinkite galimas investicijas naudodami aktualius rodiklius.
 5. Nustatyti investicinio kriterijus: Nustatykite ESG veiklos kriterijus.
 6. Atlaisvinti potencialias investicijas: Taikykite kriterijus, filtruodami investicijas.
 7. Atlikti objektyvų tyrimą: Išsamiai ištirkite pasirinktas investicijas.
 8. Sudaryti ESG portfelį: Sukurkite įvairintą, orientuotą į ESG portfelį.
 9. Stebėti ESG veiklą: Nuolat stebėkite investicijų ESG veiklą.
 10. Bendradarbiauti su įmonėmis: Aktyviai reikalauti tobulėjančių ESG praktikų.

Iššūkiai ir apmąstymai

Keliaujant sąmoningo investavimo kraštovaizdžiu, iškyla savų iššūkių ir apmąstymų. Čia pateikiami kai kurie svarbūs veiksniai, į kuriuos būtina atsižvelgti:

 • Duomenų kokybė ir prieinamumas: Ribotas ESG duomenų prieinamumas ir nuoseklumas gali trukdyti tiksliai vertinti.
 • Finansinių grąžų ir ESG tikslų subalansavimas: Rasti teisingą pusiausvyrą tarp finansinių grąžų ir ESG apmąstymų gali būti iššūkis.
 • ESG metrikų sudėtingumas: Suprasti ir interpretuoti ESG metrikas reikalinga specializuota žinios ir ekspertizė.
 • Prieštaravimai prioritetams: Spręsti prieštaravimus tarp suinteresuotų šalių, pvz., akcininkų ir bendruomenės interesų, gali kelti iššūkių.
 • Reguliavimo ir teisiniai rizikos: Būtina būti gerai informuotam apie besivystančius reguliavimo ir teisinius reikalavimus, susijusius su ESG investavimu.
 • Zaliejiškas elgesys ir ESG integritetas: Nustatyti tikrus ESG fokusuotus įmones tarp žaliejiškų elgesio praktikų gali būti sudėtinga.
 • Ilgtalpių poveikio vertinimas: Įvertinti ESG investicijų poveikį finansams ir visuomenei reikalauja kantrybės ir kruopštumo.

Šaltiniai tolimesniam tyrinėjimui

Yra įvairių išteklių, kurie gali padėti tolimesniems suvokimo investavimo tyrimams. 

Čia yra keletas kelių, kaip plėsti savo žinias:

 • Svetainės: Naršykite „Responsible Investor“ ir „ESG Today“ svetaines, kur rasite straipsnių, ataskaitų ir įrankių.
 • Knygos: Skaitykite „The Sustainable Investing Handbook“ iš Felix L. Hartmann arba „ESG for the Private Equity Professional“ iš Yariv Itah.
 • Internetiniai kursai: Užsiregistruokite į ESG kursus platformose kaip „Coursera“ arba „Udemy“.
 • Konferencijos: Dalyvaukite renginiuose, pavyzdžiui, ESG Investicijų Viršūnėje arba PRI asmeniui dėl tinklo kūrimo ir įžvalgų.
 • Podcastai: Klausykite „ESG Insider“ arba „The Impact Investing Podcast“ ekspertų diskusijas.

Kaip naudotis ESG kriterijais sąmoningiems investicijoms daryti: Gidas

Geriausios praktikos ESG integracijai

Kai įtraukiame ESG veiksnius į investicijas, tam tikros geriausios praktikos gali padidinti veiksmingumą:

 • Susisiekite su įmonės vadovybe: Skatinkite ESG tobulinimus per aktyvų bendradarbiavimą.
 • Panaudokite ESG įvertinimus ir indeksus: Naudokite įvertinimus, kad apgalvotumėte sprendimus ir pasirinktumėte įmones su stipriu ESG veiklos rezultatif.
 • Bendradarbiaukite su suinteresuotomis šalimis: Bendradarbiaukite su kitais, siekiant sustiprinti ESG poveikį per kolektyvinį bendradarbiavimą.
 • Įgyvendinkite akcininkų aktyvumą: Naudokite akcininkų teises, kad skatintumėte ESG atskaitingumą.
 • Įtraukite ESG į politiką: Užtikrinkite suderinamumą su tvarumo tikslais investiciniuose dokumentuose.
 • Stebėkite ESG veiklos rezultatus: Reguliariai įvertinkite ir sekite investicijų ESG veiklos rezultatus, kad užtikrintumėte tolesnį suderinimą.
 • Įtraukite ESG į išsamias išankstinio tyrimo procedūras: Įtraukite ESG vertinimus į išankstinio tyrimo procesą, kai vertinate galimas investicijas.

Matuoti ir Pranešti apie ESG Veiklą

ESG (Aplinkos, Socialinė ir Gydymo) veiklos matavimas ir pranešimas yra esminis investicijų vertinimo ir skaidrumo skatinimo dalykas.

Štai pagrindiniai dalykai, į kuriuos reikia atsižvelgti:

 • Identifikuokite KPI: Nustatykite reikšmingus rodiklius, remdamiesi pramonės standartais ir suinteresuotų šalių lūkesčiais.
 • Naudokite Pranešimo Karkasus: Pasinaudokite karkasais kaip GRI arba SASB standartizuotam pranešimui.
 • Vertinkite Duomenų Kokybę: Patikrinkite ESG duomenų šaltinių tikslumą ir patikimumą.
 • Įgyvendinkite Skaidraus Pranešimo Metodą: Atvirai praneškite apie ESG veiklą, parengdami išsamius ataskaitas.
 • Aktyviai Įtraukite Suinteresuotas Šalis: Rinkitės grįžtamąjį ryšį iš investuotojų, klientų ir darbuotojų siekdami pagerinti pranešimą.
 • Atlikite Apžvalgas: Reguliariai vertinkite ESG veiklą atsižvelgdami į nustatytus tikslus ir keiskite strategijas, jei reikia.
 • Įrodykite Pataisymus: Rodykite pastangas pagerinti ESG veiklą laiku, sustiprindami įsipareigojimą tvarumui.

Išvados

Galiausiai, investuojant naudojant ESG kriterijus, finansiniai tikslai atitinka etinius vertybinius popierius ir visuomenės gerovę.

Aplinkos, socialinių ir valdymo veiksnių integravimas suteikia informuotų pasirinkimų dėl konkurencingų grąžų ir teigiamo pokyčio.

Tai skatina tvarumą ir atsakingą išteklių tvarkymą, skatinant ilgalaikę atsparumą globalių iššūkių atžvilgiu.

Skaityti kitomis kalbomis