כיצד להשתמש בקריטריוני ESG כדי לבצע השקעות מודעות: מדריך

בתחום ההשקעות, קריטריוני ESG הם חיוניים לקבלת החלטות אחראיות.

מדריך זה מציע שלבי פעולה פרקטיים לשימוש יעיל בעקרונות ESG.

ADVERTISEMENT

המטרה היא לתת כלים למשקיעים כדי להשיג החזרי עלות כלכליים ושיפוע חברתי חיוביים.

הבנת קריטריוני ESG

קריטריוני ESG, המכלילים גורמים סביבתיים, חברתיים ומנהיגות, הינם קריטיים לבדיקת הכלכלה והמעשים האתיים של החברה.

להלן פירוט:

ADVERTISEMENT
  • סביבתי: מעריכים את השפעתה של החברה על הסביבה, כולל השפעת פחמן, שימוש במשאבים ומדיניות.
  • חברתי: מעריכים את היחסים של החברה עם העובדים, הקהילות וההשפעות החברתיות הרחבות.
  • מנהיגות: בודקים את מבנה המנהיגות של החברה, את שקיפותה ואת הציות לתקנים ולתקנות אתיים.

כיצד להשתמש בקריטריוני ESG כדי לבצע השקעות מודעות: מדריך

איך קריטריוני ESG משמשים להערכת חברות

הבנת כיצד קריטריוני ESG משמשים בהערכת חברות מספקת תובנות חשובות לגבי יציבותן ושיטותי האתיקה שלהן.

הנה כיצד קריטריוני ESG מיועדים:

ADVERTISEMENT
  • הערכת השפעה סביבתית: ניתוח של פסולת פחמן של החברה, צריכת אנרגיה, ושיטות ניהול פסולות.
  • הערכת אחריות חברתית: ניתוח טיפול בעובדים, השתתפות בקהילה, ומדיניות שוויון.
  • סקירת תקנות ממשל: בדיקת מבנה הוועדת מנהלת, שכר גםון, ומתן ייחוד.

דוגמאות למדדי ESG

הבנת דוגמאות למדדי ESG היא חיונית להערכת ביצועי סביבתיים, חברתיים ומינהליים של חברה.

הנה מספר מדדים מרכזיים לשקול: