ESG Kriterlerini Kullanarak Bilinçli Yatırımlar Nasıl Yapılır: Bir Rehber

Yatırım alanında, ESG kriterleri, bilinçli karar verme açısından temel öneme sahiptir.

Bu rehber, ESG prensiplerini etkili bir şekilde kullanmak için uygulanabilir adımlar sunmaktadır.

ADVERTISEMENT

Yatırımcıları finansal getirilere ve olumlu toplumsal etkilere ulaşmada güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

ESG Kriterlerini Anlama

Çevresel, Sosyal ve Yönetişim faktörlerini kapsayan ESG kriterleri, bir şirketin sürdürülebilirlik ve etik uygulamalarını değerlendirmek için hayati öneme sahiptir.

İşte bir açıklama:

ADVERTISEMENT
 • Çevresel: Bir şirketin çevresel etkisini, karbon ayak izini, kaynak kullanımını ve politikalarını değerlendirmek.
 • Sosyal: Bir şirketin çalışanlarla, toplumlarla ve geniş kapsamlı toplumsal etkilerle ilişkilerini değerlendirmek.
 • Yönetişim: Bir şirketin liderlik yapısını, şeffaflığı ve etik standartlara ve düzenlemelere uyumu incelemek.

ESG Kriterlerini Kullanarak Bilinçli Yatırımlar Nasıl Yapılır: Bir Rehber

Şirketleri Değerlendirmek İçin ESG Kriterleri Nasıl Kullanılır

Şirketleri değerlendirirken ESG kriterlerinin nasıl kullanıldığını anlamak, sürdürülebilirlik ve etik uygulamaları hakkında önemli görüşler sunar.

ESG kriterlerinin nasıl kullanıldığı şöyle gerçekleşir:

ADVERTISEMENT
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi: Bir şirketin karbon salınımı, enerji kullanımı ve atık yönetimi uygulamalarının analizi.
 • Sosyal Sorumluluk Değerlendirmesi: Çalışanların muamelesi, toplumla ilişkilendirme ve çeşitlilik politikalarının analizi.
 • Yönetim Standartları İncelemesi: Yönetim kurulu yapısının, yönetici maaşlarının ve etik uyumunun detaylı incelenmesi.

ESG Ölçüm Değerleri Örnekleri

Şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim performansını değerlendirmek için ESG ölçüm değerlerinin örneklerini anlamak son derece önemlidir.

Düşünülmesi gereken bazı önemli ölçüler şunlardır:

 • Karbon Emisyonları: Şirketin faaliyetleri sırasında yayılan sera gazlarının miktarını ölçmek.
 • Çalışan Değişim Oranı: Belirli bir dönem içinde şirketten ayrılan çalışanların yüzdesini hesaplamak.
 • Yönetim Kurulu Çeşitliliği: Kadınların, azınlıkların ve diğer temsil edilmeyen grupların yönetim kurulundaki temsilini değerlendirmek.
 • Etik İhlaller: Şirket içindeki etik suistimallerin veya yasal ihlallerin izlenmesi.
 • Yenilenebilir Enerji Kullanımı: Şirketin tükettiği enerjinin yenilenebilir kaynaklardan ne kadar olduğunu değerlendirmek.
 • CEO Maaş Oranı: CEO’nun şirket içindeki orta çalışan maaşına kıyasla maaşının karşılaştırılması.
 • Topluluk Yatırımları: Şirketin yerel toplulukları desteklemek için ayırdığı kaynakları ve çabaları değerlendirmek.
 • Tedarik Zinciri Şeffaflığı: Tedarikçi şeffaflığını, işçilik uygulamaları, çevresel etki ve insan hakları için sorumluluğu değerlendirmek.

Bilinçli Yatırımın Faydaları

Bilinçli yatırım birçok fayda sunar. İşte bazı önemli avantajlar:

 • Pozitif Toplumsal Etki: Güçlü ESG uygulamalarına sahip şirketlere yatırım yapmak toplumsal değişimi destekler.
 • Riskin Azaltılması: Sağlam ESG politikaları, çevresel, toplumsal ve yönetim risklerini yönetmeye yardımcı olur.
 • Uzun Vadeli Sürdürülebilirlik: ESG faktörlerini dikkate almak, sürdürülebilirliği öncelikli hale getiren işletmelere destek olur.
 • İtibarın Güçlendirilmesi: Etik yatırımlar, itibarı artırabilir ve sosyal olarak duyarlı tüketicileri çekebilir.
 • Finansal Performans: Yüksek ESG derecelendirmeleri, uzun vadeli finansal performansla ilişkilidir.

Yatırım Kararlarında ESG Kriterlerini Kullanma Adımları

Yatırımda ESG kriterlerini kullanmak, değerleri finansal hedeflerle uyumlu hale getirmeyi içerir. İşte nasıl yapılır:

 1. ESG İlkelerini Anlama: Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) faktörlerinin önemini anlayın.
 2. Yatırım Hedeflerini Belirleme: Finansal getirileri ve arzu edilen toplumsal etkileri netleştirin.
 3. ESG Fırsatlarını Araştırma: ESG odaklı yatırımları keşfedin.
 4. ESG Performansını Değerlendirme: İlgili ölçütleri kullanarak potansiyel yatırımları değerlendirin.
 5. Yatırım Kriterlerini Belirleme: ESG performans kriterlerini belirleyin.
 6. Potansiyel Yatırımları Eleme: Yatırımları filtrelemek için kriterleri uygulayın.
 7. Detaylı İnceleme Yapma: Kısa listeye alınan yatırımları detaylı bir şekilde araştırın.
 8. ESG Portföyü Oluşturma: Çeşitlendirilmiş bir ESG odaklı portföy oluşturun.
 9. ESG Performansını İzleme: Yatırımların ESG performansını sürekli takip edin.
 10. Şirketlerle İşbirliği Yapma: İyileştirilmiş ESG uygulamaları için aktif olarak destek olun.

Zorluklar ve Düşünülmesi Gerekenler

Bilinçli yatırımların manzarasında seyir etmek kendi zorlukları ve düşünülmesi gerekenleri beraberinde getirir. Aklınızda tutmanız gereken bazı temel faktörler şunlardır:

 • Veri Kalitesi ve Erişilebilirliği: ESG verilerinin sınırlı erişilebilirliği ve tutarsızlığı doğru bir değerlendirmeyi engelleyebilir.
 • Finansal Getiriler ile ESG Hedeflerinin Dengelenmesi: Finansal getiriler ile ESG düşünceleri arasında doğru dengeyi kurmak zor olabilir.
 • ESG Ölçütlerinin Karmaşıklığı: ESG ölçütlerini anlamak ve yorumlamak özel bilgi ve uzmanlık gerektirir.
 • Çatışan Öncelikler: Hisse sahipleri ve toplum çıkarları gibi paydaşlar arasındaki çatışan önceliklerle baş etmek zor olabilir.
 • Yasal ve Düzenleyici Riskler: ESG yatırımlarına ilişkin evrilen yasal çerçeveler ve yasal gereksinimlerle ilgili olarak güncel kalmak çok önemlidir.
 • Yeşil Yıkamacılık ve ESG Bütünlüğü: Yeşil yıkamacılık uygulamaları arasında gerçek ESG odaklı şirketleri belirlemek zor olabilir.
 • Uzun Vadeli Etki Değerlendirmesi: ESG yatırımlarının maliyetler ve toplum üzerindeki etkilerini değerlendirmek sabır ve dikkat gerektirir.

Detaylı İnceleme için Kaynaklar

Bilinçli yatırımın detaylı incelenmesine yardımcı olacak çeşitli kaynaklar mevcuttur.

Bilginizi genişletebileceğiniz bazı kaynaklar şunlardır:

 • Web Siteleri: Makaleler, raporlar ve araçlar için Responsible Investor ve ESG Today’i keşfedin.
 • Kitaplar: Felix L. Hartmann tarafından yazılan “The Sustainable Investing Handbook” veya Yariv Itah tarafından yazılan “ESG for the Private Equity Professional” kitaplarını okuyun.
 • Online Kurslar: Coursera veya Udemy gibi platformlarda ESG kurslarına kaydolun.
 • Konferanslar: Networking ve bilgiler için ESG Yatırım Zirvesi veya PRI in Person gibi etkinliklere katılın.
 • Podcast’ler: Uzman tartışmaları için “ESG Insider” veya “The Impact Investing Podcast” dinleyin.

ESG Kriterlerini Kullanarak Bilinçli Yatırımlar Nasıl Yapılır: Bir Rehber

ESG Entegrasyonu için En İyi Uygulamalar

Yatırımlara ESG faktörlerini entegre ederken, belirli en iyi uygulamalar etkinliği artırabilir:

 • Şirket Yönetimiyle İletişime Geçin: ESG iyileştirmelerini aktif iletişim yoluyla savunun.
 • ESG Derecelendirmeleri ve Endekslerini Kullanın: Kararlarınızı bilgilendirmek ve güçlü ESG performansına sahip şirketleri seçmek için derecelendirmeleri kullanın.
 • Paydaşlarla İşbirliği Yapın: Toplu iletişim yoluyla ESG etkisini artırmak için diğerleriyle çalışın.
 • Pay Sahibi Aktivizmi Uygulayın: ESG hesap verebilirliğini teşvik etmek için pay sahibi haklarını kullanın.
 • ESG’yi Politikalara Dahil Edin: Yatırım politikalarında sürdürülebilirlik hedefleriyle uyum sağlayın.
 • ESG Performansını İzleyin: Yatırımların ESG performansını düzenli olarak değerlendirin ve izleyerek sürekli uyumu sağlayın.
 • ESG’yi Öndelikli Yapılandırma: Potansiyel yatırımları değerlendirirken, ön inceleme sürecine ESG düşüncelerini dahil edin.

ESG Performansının Ölçümü ve Raporlanması

ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) performansının ölçülmesi ve raporlanması, yatırımları değerlendirmek ve şeffaflığı teşvik etmek için hayati önem taşır.

İşte dikkate alınması gereken ana noktalar:

 • KPI’leri Belirleme: Endüstri standartları ve paydaş beklentilerine dayalı ilgili metrikleri belirleme.
 • Raporlama Çerçevelerinden Yararlanma: GRI veya SASB gibi standartlaştırılmış raporlama çerçevelerinden faydalanma.
 • Veri Kalitesini Değerlendirme: ESG veri kaynaklarının doğruluğunu ve güvenilirliğini doğrulama.
 • Şeffaf Raporlama Uygulama: Kapsamlı raporlar aracılığıyla ESG performansını açık bir şekilde iletişim.
 • Paydaşlarla İletişim Kurma: Yatırımcılardan, müşterilerden ve çalışanlardan geri bildirim toplayarak raporlamayı geliştirme.
 • Değerlendirmeler Yapma: Belirlenen hedeflere karşı ESG performansını düzenli olarak değerlendirme, ihtiyaç halinde stratejileri ayarlama.
 • Gelişmeyi Gösterme: Sürdürülebilirliğe olan taahhüdü pekiştirmek amacıyla zaman içinde ESG performansını iyileştirmeye yönelik çabaları sergileme.

Özetle

Sonuç olarak, yatırımlarda ESG kriterlerinin kullanılması, finansal hedefleri etik değerler ve toplumsal refahla uyumlu hale getirir. 

Çevresel, sosyal ve yönetişim faktörlerinin entegre edilmesi, rekabetçi getiriler ve pozitif değişimler için bilinçli seçimleri güçlendirir. 

Bu, sürdürülebilirliği teşvik eder ve sorumlu kaynak yönetimini teşvik ederek küresel zorluklar karşısında uzun vadeli direnci destekler.

Başka bir dilde oku