Bagaimana Menggunakan Kriteria ESG untuk Melakukan Pelaburan Sedar: Panduan

Dalam bidang pelaburan, kriteria ESG adalah penting untuk membuat keputusan yang teliti. Panduan ini memberikan langkah-langkah yang boleh dilaksanakan untuk menggunakan prinsip ESG secara efektif. 

Ia bertujuan untuk memberi kuasa kepada pelabur untuk mencapai pulangan kewangan dan impak sosial yang positif.

ADVERTISEMENT

Pemahaman Kriteria ESG

Kriteria ESG, yang merangkumi Faktor-Faktor Alam Sekitar, Sosial, dan Tadbir Urus, adalah penting untuk menilai kelestarian sebuah syarikat dan amalan etika.

Berikut adalah penerangan lebih lanjut:

 • Alam Sekitar: Menilai impak alam sekitar syarikat, termasuk jejak karbon, penggunaan sumber, dan dasar-dasar.
 • Sosial: Menilai hubungan syarikat dengan pekerjanya, komuniti, dan impak secara sosial terhadap masyarakat secara mendalam.
 • Tadbir Urus: Meneliti struktur kepemimpinan syarikat, ketelusan, dan pematuhan terhadap standard etika dan peraturan.

Bagaimana Menggunakan Kriteria ESG untuk Melakukan Pelaburan Sedar: Panduan

ADVERTISEMENT

Bagaimana Kriteria ESG Digunakan untuk Menilai Syarikat

Memahami bagaimana kriteria ESG digunakan dalam menilai syarikat memberikan wawasan penting tentang kelestarian dan amalan etika mereka.

Berikut merupakan cara kriteria ESG digunakan:

 • Penilaian Impak Alam Sekitar: Menganalisis jenama karbon syarikat, penggunaan tenaga, dan amalan pengurusan sisa.
 • Penilaian Tanggungjawab Sosial: Menganalisis perlakuan pekerja, penglibatan komuniti, dan dasar kepelbagaian.
 • Penilaian Standard Pentadbiran: Meneliti struktur lembaga, pampasan eksekutif, dan pematuhan etika.

Contoh Metrik ESG

Pemahaman terhadap contoh metrik ESG sangat penting untuk menilai prestasi persekitaran, sosial, dan tadbir urus sebuah syarikat. 

ADVERTISEMENT

Berikut adalah beberapa metrik utama yang perlu dipertimbangkan:

 • Jalanan Karbon: Mengukur jumlah gas rumah hijau yang dipancarkan oleh operasi syarikat.
 • Mengira peratus pekerja yang meninggalkan syarikat dalam tempoh tertentu.
 • Pelbagai Lembaga Pengarah: Menilai perwakilan wanita, minoriti, dan kumpulan lain yang kurang diwakili dalam lembaga pengarah syarikat.
 • Pelanggaran Etika: Melacak insiden pelanggaran etika atau kesalahan undang-undang dalam syarikat.
 • Penggunaan Tenaga Boleh Diperbaharui: Menilai bahagian tenaga yang digunakan syarikat dari sumber boleh diperbaharui.
 • Nisbah Upah CEO: Membandingkan pampasan CEO dengan gaji purata pekerja dalam syarikat.
 • Pelaburan Komuniti: Menilai sumber dan usaha yang diperuntukkan syarikat untuk menyokong komuniti tempatan.
 • Transparansi Rantai Bekalan: Menilai transparansi pembekal, akauntabiliti untuk amalan buruh, impak alam sekitar, dan hak asasi manusia.

Manfaat Pelaburan Sedar

Pelaburan sedar menawarkan pelbagai manfaat. Berikut adalah beberapa kelebihan utama:

 • Kesan Sosial Positif: Melabur dalam syarikat-syarikat dengan amalan ESG yang kuat mempromosikan perubahan sosial.
 • Kurangkan Risiko: Dasar ESG yang kukuh membantu mengurus risiko alam sekitar, sosial, dan tadbir urus.
 • Kestabilan Jangka Panjang: Mengambil kira faktor ESG menyokong perniagaan yang memberi keutamaan kepada kelestarian.
 • Peningkatan Reputasi: Pelaburan etika boleh meningkatkan reputasi dan menarik pengguna yang sedar sosial.
 • Prestasi Kewangan: Penarafan ESG tinggi berkorelasi dengan prestasi kewangan jangka panjang.

Langkah-Langkah untuk Menggunakan Kriteria ESG dalam Keputusan Pelaburan

Menggunakan kriteria ESG dalam pelaburan melibatkan penyesuaian nilai dengan matlamat kewangan. Berikut adalah cara-cara:

 1. Mengenali Prinsip ESG: Ketahui tentang kepentingan faktor Alam Sekitar, Sosial, dan Tadbir Urus (ESG).
 2. Medefinisi Objektif Pelaburan: Nyatakan pulangan kewangan dan impak masyarakat yang diingini.
 3. Menyelidik Peluang ESG: Terokai pelaburan yang memberi tumpuan kepada ESG.
 4. Mengukur Prestasi ESG: Nilai pelaburan berpotensi menggunakan metrik yang relevan.
 5. Cabaran dan Pertimbangan

Menjelajah landskap pelaburan sedar datang dengan cabaran dan pertimbangan tersendiri. Berikut adalah beberapa faktor utama yang perlu diingati:

 • Kualiti dan Ketersediaan Data: Keterhadan dan ketidaktentuan data ESG boleh menghalang penilaian yang tepat.
 • Mencapai Keseimbangan Antara Pulangan Kewangan dengan Matlamat ESG: Menjaga keseimbangan yang tepat antara pulangan kewangan dan pertimbangan ESG boleh mencabar.
 • Kompleksiti Metrik ESG: Memahami dan menginterpretasikan metrik ESG memerlukan pengetahuan khusus dan kepakaran.
 • Kepentingan Bertentangan: Mengatasi keutamaan bertentangan antara pihak berkepentingan, seperti pemegang saham dan kepentingan komuniti, boleh menimbulkan cabaran.
 • Risiko Perundangan dan Undang-undang: Sentiasa peka terhadap kerangka peraturan yang berkembang dan keperluan undang-undang yang berkaitan dengan pelaburan ESG adalah penting.
 • Greenwashing dan Integriti ESG: Mengenal pasti syarikat yang menumpukan kepada ESG sejati di tengah amalan greenwashing boleh menjadi sukar.
 • Penilaian Impak Jangka Panjang: Menilai impak pelaburan ESG terhadap kewangan dan masyarakat memerlukan kesabaran dan kecekapan.

Sumber-sumber untuk Penerokaan Lanjutan

Pelbagai sumber boleh digunakan untuk membantu penerokaan lanjutan dalam pelaburan sedar.

Berikut adalah beberapa cara untuk memperluaskan pengetahuan anda:

 • Laman web: Terokai Responsible Investor dan ESG Today untuk artikel, laporan, dan alat.
 • Buku: Baca “The Sustainable Investing Handbook” oleh Felix L. Hartmann atau “ESG for the Private Equity Professional” oleh Yariv Itah.
 • Kursus dalam talian: Daftar masuk dalam kursus ESG di platform seperti Coursera atau Udemy.
 • Persidangan: Hadiri acara seperti ESG Investment Summit atau PRI in Person untuk rangkaian dan pandangan.
 • Podcast: Dengar “ESG Insider” atau “The Impact Investing Podcast” untuk perbincangan pakar.

Bagaimana Menggunakan Kriteria ESG untuk Melakukan Pelaburan Sedar: Panduan

Amalan Terbaik untuk Integrasi ESG

Apa yang boleh meningkatkan keberkesanan integrasi faktor-faktor ESG ke dalam pelaburan:

 • Libatkan Pengurusan Syarikat: Galakkan penambahbaikan ESG melalui libatan aktif.
 • Gunakan Penarafan dan Indeks ESG: Guna penarafan untuk membuat keputusan dan pilih syarikat-syarikat dengan prestasi ESG yang baik.
 • Bekerjasama dengan Pihak Berkepentingan: Berkolaborasi dengan yang lain untuk menguatkan impak ESG melalui libatan kolektif.
 • Laksanakan Aktivisme Pemegang Saham: Gunakan hak pemegang saham untuk promosikan akauntabiliti ESG.
 • Integrasikan ESG ke dalam Dasar: Pastikan keserasian dengan matlamat kelestarian dalam dasar pelaburan.
 • Pantau Prestasi ESG: Selalu nilai dan pantau prestasi ESG pelaburan untuk memastikan keserasian berterusan.
 • Integrasikan ESG ke dalam Penilaian Keselamatan: Termasuk pertimbangan ESG dalam proses penilaian keselamatan semasa menilai pelaburan berpotensi.

Mengukur dan Melaporkan Prestasi ESG

Mengukur dan melaporkan prestasi ESG (Keselamatan, Sosial, dan Tatakelola) adalah penting untuk menilai pelaburan dan mempromosikan ketelusan.

Berikut adalah pertimbangan utama:

 • Kenalpasti KPI: Tentukan metrik yang berkaitan berdasarkan standard industri dan jangkaan pihak berkepentingan.
 • Gunakan Kerangka Laporan: Manfaatkan kerangka seperti GRI atau SASB untuk pelaporan piawai.
 • Penilaian Kualiti Data: Sahkan ketepatan dan kebolehpercayaan sumber data ESG.
 • Melaksanakan Laporan yang Telus: Sampaikan prestasi ESG secara terbuka melalui laporan yang menyeluruh.
 • Libatkan Pihak Berkepentingan: Kumpulkan maklum balas daripada pelabur, pelanggan, dan pekerja untuk meningkatkan pelaporan.
 • Meneruskan Kajian: Secara berkala nilai prestasi ESG berbanding sasaran yang ditetapkan, menyesuaikan strategi yang diperlukan.
 • Pamer Peningkatan: Tampilkan usaha meningkatkan prestasi ESG dari semasa ke semasa, mengukuhkan komitmen terhadap kelestarian.

Mengambil Kesimpulannya

Secara kesimpulannya, menggunakan kriteria ESG dalam pelaburan menyelaraskan matlamat kewangan dengan nilai-nilai etika dan kesejahteraan masyarakat. 

Mengintegrasikan faktor-faktor alam sekitar, sosial, dan tadbir urus memperkuatkan pilihan yang berinformasi bagi pulangan yang bersaing dan perubahan positif. 

Ia mempromosikan kelestarian dan ketangguhan sumber yang bertanggungjawab, memupuk daya tahan jangka panjang menghadapi cabaran global.

Baca dalam bahasa lain