Cum să folosiți criteriile ESG pentru a face investiții conștiente: Un ghid

În domeniul investițiilor, criteriile ESG sunt esențiale pentru luarea deciziilor conștiente.

Acest ghid oferă pași acționabili pentru utilizarea eficientă a principiilor ESG.

ADVERTISEMENT

Scopul său este de a împuternici investitorii să obțină randamente financiare și un impact societal pozitiv.

Înțelegerea Criteriilor ESG

Criteriile ESG, care cuprind factorii de mediu, sociali și de guvernanță, sunt esențiali pentru evaluarea durabilității unei companii și a practicilor sale etice. 

Iată o disecare:

ADVERTISEMENT
 • Mediu: Evaluarea impactului unei companii asupra mediului, inclusiv amprenta sa de carbon, utilizarea resurselor și politicile sale.
 • Social: Evaluarea relațiilor unei companii cu angajații săi, comunitățile și impactul său mai larg asupra societății.
 • Guvernanță: Examinarea structurii de conducere a unei companii, transparenței și respectării standardelor etice și reglementărilor.

Cum să folosiți criteriile ESG pentru a face investiții conștiente: Un ghid

Cum sunt utilizate criteriile ESG pentru evaluarea companiilor

Înțelegerea modului în care criteriile ESG sunt utilizate în evaluarea companiilor oferă informații cruciale despre durabilitatea și practicile lor etice.

Iată cum sunt folosite criteriile ESG:

ADVERTISEMENT
 • Evaluația Impactului Ambiental: Analizarea emisiilor de carbon ale unei companii, consumul de energie și practicile de gestionare a deșeurilor.
 • Evaluarea Responsabilității Sociale: Analizarea tratamentului angajaților, implicarea comunității și politicile de diversitate.
 • Revizuirea Standardelor de Guvernanță: Examinarea structurii consiliului de administrație, compensația executivă și conformitatea etică.

Exemple de Metrici ESG

Înțelegerea exemplelor de metrici ESG este crucială pentru evaluarea performanței unei companii în ceea ce privește mediul, aspectele sociale și guvernarea.

Iată câteva metrici cheie de luat în considerare:

 • Emisiile de Carbon: Măsurarea cantității de gaze cu efect de seră emise de operațiunile unei companii.
 • Rata de Rotire a Angajaților: Calcularea procentului de angajați care părăsesc compania într-un anumit interval de timp.
 • Diversitatea în Consiliul de Administrație: Evaluarea reprezentării femeilor, minorităților și a altor grupuri subreprezentate în consiliul de administrație al companiei.
 • Încălcări Etice: Urmărirea cazurilor de inconsecvență etică sau încălcări legale în cadrul companiei.
 • Utilizarea Energiei Regenerabile: Evaluarea proporției de energie pe care compania o consumă din surse regenerabile.
 • Raportul de Remunerare al CEO-ului: Compararea compensației CEO-ului cu salariul median al angajaților din cadrul companiei.
 • Investiția în Comunitate: Evaluarea resurselor și eforturilor pe care compania le alocă pentru a sprijini comunitățile locale.
 • Transparența Lanțului de Aprovizionare: Evaluarea transparenței furnizorului, responsabilitatea pentru practicile de muncă, impactul asupra mediului și drepturile omului.

Beneficiile Investițiilor Conștiente

Investițiile conștiente oferă numeroase beneficii. Iată câteva avantaje cheie:

 • Impact Social Pozitiv: Investițiile în companii cu practici solide de mediu, social și guvernare promovează schimbarea socială.
 • Risc Redus: Politicile robuste de mediu, social și guvernare ajută la gestionarea riscurilor.
 • Sustenabilitate pe Termen Lung: Luarea în considerare a factorilor ESG susține afacerile care prioritizează sustenabilitatea.
 • Reputație Îmbunătățită: Investițiile etice pot îmbunătăți reputația și atrage consumatorii cu conștiință socială.
 • Performanță Financiară: Evaluările ESG ridicate se corelează cu performanța financiară pe termen lung.

Pași pentru Utilizarea Criteriilor ESG în Deciziile de Investiții

Utilizarea criteriilor ESG în investiții implică alinierea valorilor cu obiectivele financiare. Iată cum:

 1. Înțelegeți Principiile ESG: Înțelegeți importanța factorilor de Mediu, Sociali și de Guvernanță (ESG).
 2. Definiți Obiectivele de Investiții: Clarificați randamentul financiar și impactul dorit asupra societății.
 3. Analizați Oportunitățile ESG: Explorați investițiile axate pe ESG.
 4. Evaluați Performanța ESG: Evaluarea investițiilor potențiale folosind metrici relevante.
 5. Stabiliți Criteriile de Investiții: Stabiliți criteriile de performanță ESG.
 6. Filtrarea Investițiilor Potențiale: Aplicați criteriile pentru a filtra investițiile.
 7. Desfășurați O Diligență Corespunzătoare: Cercetați cu atenție investițiile din lista scurtă.
 8. Construiți un Portofoliu ESG: Construiți un portofoliu diversificat concentrat pe ESG.
 9. Monitorizați Performanța ESG: Urmăriți continuu performanța ESG a investițiilor.
 10. Colaborați cu Companiile: Militați activ pentru îmbunătățirea practicilor ESG.

Provocări și Considerații

Navigarea peisajului investițiilor conștiente vine cu propriul set de provocări și considerații. Iată câțiva factori cheie de ținut cont:

 • Calitatea și Disponibilitatea Datelor: Disponibilitatea limitată și incoerența datelor ESG pot împiedica evaluarea precisă.
 • Reconcilierea Rentabilității Financiare cu Obiectivele ESG: Găsirea echilibrului adecvat între rentabilitatea financiară și considerentele ESG poate fi dificilă.
 • Complexitatea Metricilor ESG: Înțelegerea și interpretarea metricilor ESG necesită cunoștințe specializate și expertiză.
 • Priorități Conflictuale: Abordarea priorităților conflictuale dintre părțile interesate, cum ar fi acționarii și interesele comunității, poate fi provocatoare.
 • Riscuri Regulamentare și Legale: Fiind la curent cu cadrele reglementare în evoluție și cerințele legale legate de investițiile ESG este esențial.
 • Greenwashing și Integritatea ESG: Identificarea companiilor autentice cu focus ESG printre practicile de greenwashing poate fi dificilă.
 • Evaluarea Impactului pe Termen Lung: Evaluarea impactului investițiilor ESG asupra finanțelor și societății necesită răbdare și diligență.

Resurse pentru explorare suplimentară

Sunt disponibile diverse resurse pentru a ajuta la explorarea mai profundă a investițiilor conștiente. 

Iată câteva căi pentru a-ți extinde cunoștințele:

 • Site-uri web: Explorează Responsible Investor și ESG Today pentru articole, rapoarte și instrumente.
 • Cărți: Citește „Manualul de investiții durabile” de Felix L. Hartmann sau „ESG pentru profesioniștii din sectorul de private equity” de Yariv Itah.
 • Cursuri online: Înrolează-te în cursuri ESG pe platforme precum Coursera sau Udemy.
 • Conferințe: Participă la evenimente precum Summitul de investiții ESG sau PRI în persoană pentru networking și idei.
 • Podcast-uri: Ascultă „ESG Insider” sau „The Impact Investing Podcast” pentru discuții de specialitate.

Cum să folosiți criteriile ESG pentru a face investiții conștiente: Un ghid

Cele mai bune practici pentru integrarea ESG

Când integrați factorii ESG în investiții, anumite practici optime pot îmbunătăți eficacitatea:

 • Implicați-vă cu Managementul Companiei: Susțineți îmbunătățirile ESG prin angajament activ.
 • Utilizați Ratingurile și Indicii ESG: Folosiți ratingurile pentru a informa deciziile și selecta companii cu performanțe ESG solide.
 • Colaborați cu Părțile Interesate: Lucrați cu alții pentru a amplifica impactul ESG printr-un angajament colectiv.
 • Implementați Activismul Acționarilor: Folosiți drepturile acționarilor pentru a promova responsabilitatea ESG.
 • Încorporați ESG în Politici: Asigurați-vă că există o aliniere cu obiectivele de durabilitate în politicile de investiții.
 • Monitorizați Performanța ESG: Evaluați și urmăriți periodic performanța ESG a investițiilor pentru a asigura o aliniere continuă.
 • Integrați ESG în Controlul Preventiv: Includeți considerații ESG în procesul de control preventiv atunci când evaluați investițiile potențiale.

Măsurarea și Raportarea Performanței ESG

Măsurarea și raportarea performanței ESG (mediului înconjurător, socială și guvernare) este crucială pentru evaluarea investițiilor și promovarea transparenței.

Iată câteva considerații cheie:

 • Identificarea KPI-urilor: Stabiliți metrici relevante pe baza standardelor industriei și a așteptărilor părților interesate.
 • Utilizarea Cadrului de Raportare: Valorificați cadruri precum GRI sau SASB pentru raportare standardizată.
 • Evaluarea Calității Datelor: Verificați acuratețea și fiabilitatea surselor de date ESG.
 • Implementarea unei Raportări Transparente: Comunicați deschis performanța ESG prin rapoarte cuprinzătoare.
 • Implicarea Părților Interesate: Colectați feedback de la investitori, clienți și angajați pentru îmbunătățirea raportării.
 • Realizarea Revizuirilor: Evaluarea periodică a performanței ESG în raport cu obiectivele stabilite, ajustând strategiile după nevoie.
 • Demonstrarea Îmbunătățirii: Pregătiți eforturile de îmbunătățire a performanței ESG în timp, consolidând angajamentul față de durabilitate.

Rezumând

În concluzie, utilizarea criteriilor ESG în investiții aliniază obiectivele financiare cu valorile etice și bunăstarea societală.

Integrarea factorilor de mediu, sociali și de guvernanță încurajează alegeri informate pentru randamente competitive și schimbări pozitive.

Promovează sustenabilitatea și gestionarea responsabilă a resurselor, sprijinind rezistența pe termen lung în fața provocărilor globale.

Citeste în alta limba